Een offerteproces kan in meer algemene termen beschreven worden als een salesgesprek. De potentiële klant, de koper, knoopt een gesprek aan met jouw bedrijf dat de sale kan bewerkstelligen. In het salesgesprek staan vervolgens twee zaken centraal. Enerzijds heeft de koper vragen over de offerte op basis van zijn of haar wensen. Anderzijds kun je als bedrijf maar voor een deel tegemoetkomen aan deze vragen. Dit komt deels doordat niet alle vragen relevant zijn, maar ook deels omdat een koper wellicht niet al zijn vragen stelt. Een sterk CRM systeem kan helpen om een omgeving te creëren in het offerteproces waarin je zoveel mogelijk vragen van de koper op tafel kunt krijgen en zo maatwerk kunt leveren. In het kader van relatiebeheer kan dit een waardevol proces zijn. Je koper moet zich vrij en aangespoord voelen om alle vragen te stellen in het salesgesprek. Zoals gezegd kan informatievoorziening in andere stadia, zoals whitepaper marketing, al veel voorwerk leveren ten gunste van het offerteproces. Nadat de stappen in het offerteproces leiden tot een koop, is het uiteindelijk zaak dat de uitvoering hiervan door je bedrijf zo perfect mogelijk aansluit bij wat er afgestemd is in het salesgesprek. Dit bevordert de relatie tussen koper en bedrijf, en daarmee het relatiebeheer.