Om je webwinkel functioneel te maken, dien je te beschikken over speciale software. Dit betreft onder meer software om producten te kunnen invoeren, klanten te kunnen laten bestellen, de webwinkel aan te passen naar jouw wensen en ontwerp, je klanten in staat stellen input te leveren en met je contact te komen, en betalingen te kunnen verwerken. De werkbaarheid, vindbaarheid en aantrekkelijkheid van je webwinkel hangt sterk af van de software die je kiest. Dit bepaalt in sterke mate de band die klanten met je webwinkel opbouwen. Met de juiste CRM software kun je deze relaties bovendien in kaart brengen.