Een belangrijke pijler waarop je je bedrijf doorgaans richt is het bouwen van een salesfunnel. In feite is dit het proces waarin je de potentie van een klant omzet in een daadwerkelijke actie als klant, zoals een koop. De salesfunnel is een soort trechter of fuik waarin een potentiële klant terechtkomt en vervolgens een aantal stappen doorloopt die leiden tot bijvoorbeeld de aanschaf van een product. Hiermee wordt de potentiële klant een echte klant. Een aantal begrippen zijn van belang als het gaat om de bouw van een salesfunnel.

In de salesfunnel worden allereerst bezoekers of geïnteresseerden gedefinieerd. Dit zijn mensen die op de een of andere manier naar jou zijn toe geleid en zich mogelijk willen oriënteren op je diensten. Het is zaak dat je deze mensen verandert in een klant. Daarom worden van bezoekers of geïnteresseerden zogeheten leads gecreëerd. Leads zijn bezoekers of geïnteresseerden die de potentie hebben om klant te worden. Je bindt deze mensen het ware aan je bedrijf, bijvoorbeeld doordat iemand een e-mailadres achterlaat bij uitgifte van een gratis product of het abonneren op een nieuwsbrief. Een lead kan vervolgens een status gaan krijgen, die van prospect of die van suspect.